Elektrik-Elektronik Mühendisliği Kongresi 2019

Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından Elektrik-Elektronik Mühendisliği Kongresi 2019 (EEMKON 2019), 14-16 Kasım 2019 tarihlerinde İstanbul Harbiye Askeri Müze Kültür Sitesinde yapılacaktır.
Kongrede aşağıda belirtilen 7 adet Sempozyum paralel oturumlarla gerçekleşecektir.
Mühendislik Eğitimi Sempozyumu
Enerji Politikaları Sempozyumu
Kent ve Elektrik Sempozyumu
Elektronik ve Yeni Teknolojiler Sempozyumu
İletişim Teknolojileri Sempozyumu
Elektrik ve Kontrol Mühendisliği Sempozyumu
Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu
14-16 Kasım 2019 tarihlerinde yapılacak olan ve katılım sağlayacağımız EEMKON 2019 Kongre formatında çeşitli oturumlar, bildiri oturumları, yurtiçi ve yurtdışından davetli konuşmacılar, sergi alanları ve sosyal etkinlikler bulunmaktadır.

İlgili Yazılar

ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇLAR KONFERANSI

İklim değişikliğinin küresel etkilerinin gözle görünür olduğu bugünlerde insanlık sera gazı emisyonlarını azaltmakta ve bununla birlikte şehir merkezl...