Endüstri 4.0 Gelişiminde Mekatronik Mühendislerinin Yeri

Endüstri 4.0 sanayi devriminin gelişiminde Mekatronik Mühendislerinin yeri hakkında  «endüstri40.com» platformu akademik danışmanı Elektrik Mühendisi Dr.Engin Ayçiçek ile partnerlik konusunda derneğimizi temsilen Kurucu Yönetim Kurulu Başkanımız Sn.Ömer Yasin Adıgüzel ve Kurucu Yönetim Kurulu Genel Sekreterimiz Sn.Hatice Pınar Ünal görüşmüştür.

endüstri40.com platformu ile partnerlik anlaşması sağlandı.

endustri40.com

İlgili Yazılar

ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇLAR KONFERANSI

İklim değişikliğinin küresel etkilerinin gözle görünür olduğu bugünlerde insanlık sera gazı emisyonlarını azaltmakta ve bununla birlikte şehir merkezl...