Karabük Görüşmesi

Mekatronik Mühendisleri Derneği Yönetim Kurulu Saymanı Sn.Zekeriya Polat, Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Fatih Doğan, Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Ali Akbal ve Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Sn.Hatice Pınar Ünal Karabük üyelerimizi ziyaret etmiştir ve direktörlük konusunda istişare edilmiştir.

İlgili Yazılar

ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇLAR KONFERANSI

İklim değişikliğinin küresel etkilerinin gözle görünür olduğu bugünlerde insanlık sera gazı emisyonlarını azaltmakta ve bununla birlikte şehir merkezl...