MİMAR VE MÜHENDİSLER GRUBU 4. AR-GE VE İNOVASYON ZİRVESİ & SERGİSİ

Mimar ve Mühendisler Grubu 4. İnovasyon Zirvesi ve Sergisi yapılacaktır.

Etkinlikte;

  • YERLİ AKILLA KÜRESEL MARKANIN İNŞA EDİLMESİ

YERLİ YENİLİĞİN FİNANSMANI: Küresel Yatırımlar, Yerli Girişimciler

  • ŞEHİRLERİN YENİLİKÇİ DÖNÜŞÜMÜ: Bursa’da Küresel Yenilik Ekonomisinin Tesis Edilmesi
  • BİLGİNİN TİCARİLEŞMESİ: Girişimci Akademisyenler, Küresel Patentler
  • ÜRETİM TEKNOLOJİLERİNDE PARADİGMA DEĞİŞTİREN YENİLİKLER
  • YERLİ YENİLİKÇİ ENERJİ ARZINDA KÖMÜRÜN ROLÜ
  • YERLİ AKILLA GİRİŞİMCİ ÜNİVERSİTELERİN İNŞA EDİLMESİ

Gibi konular konuşulacaktır.

Etkinlik, 23-24 Ekim 2019 tarihinde, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşecektir.

Katılım sağlayacağımız Mimar ve Mühendisler Grubu 4. İnovasyon Zirvesi ve Sergisi’ne sizleri de davet ediyoruz.

Kayıt için linke tıklayınız. https://www.argezirvesi.com/kayit/

 

İlgili Yazılar

ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇLAR KONFERANSI

İklim değişikliğinin küresel etkilerinin gözle görünür olduğu bugünlerde insanlık sera gazı emisyonlarını azaltmakta ve bununla birlikte şehir merkezl...